Contact

  REZO EVANGELIK: Nimewo Konferans y Medya Sosyal Yo

  Rezo Evangelik fèt chak lendi rive samdi maten a 4:45 a.m.
  Men nimewo Konferans la: (702)589-8377 / Code: 5096968#

  Sèvis Eglise Pierre Angulaire

  Services Cornerstone Church

  Dimanch / Sunday

  • Lekòl du dimanch 8:15 a.m. / Sunday School 8:15 a.m.
  • Sèvis adorasyon 9:00 a.m. / Worship Service 9:00 a.m.

  Lendi / Monday

  • Sèvis lapriyè (Travayè) 7:30pm / Prayer Service 7:30 p.m.

  Madi / Tuesday

  • Etide biblik 7:30 p.m. / Bible Study 7:30 p.m.

  Mèkredi / Wednesday

  • Jen lapriyè 9:00 a.m. / Fasting and prayer 9:00 a.m.

  Vandredi / Friday

  • Service de prière 8:00 p.m. / Prayer service 8:00 p.m.