Donation

Nou apresye soutyenw ak kontribisyonw pou ministe EPA, Radyo EPA,Rezo evangelik EPA, lèv misyonè e ed himanite.

Pou voye kichoy li trè fasil nap mandew pou peze sou bouton en ou byen rele nou

BONDYE BENI NOU 

We would greatly appreciate any support and contribution. 

To send a donation please click on the button below or call us.

GOD BLESS YOU

 

561-889-5336 / 561-767-0765