VIN RANTRE NAN SEVIS NOU YO.
VENEZ REJOINDRE NOTRE SERVICE.

PREZANTE PA PAST. JOCELYN AUGUSTIN AND  SR SUZE AUGUSTIN

  • Nou envite w fòmèlman pou w patisipe nan sèvis nou yo e nan  rezo priyè la ki fet chak lendi rive samdi maten a 4:45 a.m. Jis klike sou bouton ki nan ba infomasyon paj la  ki anlè a sou sitwèb sa a.
  • Vous êtes officiellement invité à rejoindre notre réseau de prière plug in tous les lundis à samedis matins à 4:45am. Cliquez simplement sur le bouton de lecture tout en haut de la page de ce site Web.