test

Mete la men fot avem Nan pwojè ak ministè leglis Pierre Angulaire nou yo

Help sow seeds in our EPA ministries

learn more

Klike sou flèch yo pou nou ka wouè lot image

Klike sou flèch yo pou nou ka wouè lot image

Klike sou flèch yo pou nou ka wouè lot image

Mwen ankourajew poun rete makonen ansanm avem : sou you tube, Facebook, RPA, Rezo evanjelik, Apps

Stay Connected

learn more

Klike sou flèch yo pou nou ka wouè lot image

Byenvini nan legliz Pierre Angulaire

Venez découvrir l'amour de Dieu chaque jour.

learn more

Klike sou flèch yo pou nou ka wouè lot image

RPA Radio

Prayer Network every Monday to Saturday mornings at 4:45 aM

learn more

Klike sou flèch yo pou nou ka wouè lot image

Lekti ak meditasyon pawol Bondye pemet sante spirityel nou rete djanm

Scripture reading/ Meditation

learn more

Klike sou flèch yo pou nou ka wouè lot image

PAST. JOCELYN AUGUSTIN AND SR SUZE AUGUSTIN

Nou envite nou pou paticipe lan sèvis yo avek nou:

Venez rejoindre notre service:

Rezo Evangelik 

Jèn lapriyè 

Ministè Egliz Pierre Angulaire

  • Rezo Evangelik fèt chak lendi rive samdi maten a 4:45 a.m.
    Men nimewo Konferans la: (702)589-8377 / Code: 5096968#

  • Jèn lapriyè chak mekredi maten 9:00 a.m. lan Eglise Pierre Angulaire. Tape nimewo konferans lan e entre kòd la.

  • Ministè Egliz Pierre Angulaire klike sou page INFORMATION pou detay SÈVIS NOU YO.

  • Sou nimewo konferans lan(medya sosyal yo) nap jwen jèn lapriyè, Rezo Evangelik, avek sèvis Eglise Pierre Angulaire yo.

6246 S Congress Ave, Suite H4, Lantana, FL 33462

Info@pierreangulaire.org

+1 (561) 889-5336

+1 (561) 767-0765